ตรวจสอบห้องว่างจากตารางเรียนปัจจุบัน

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ตารางการใช้ห้องเรียน

คู่มือการใช้งานระบบจองห้องเรียนออนไลน์ ดาวน์โหลด

เลือกห้อง สถานะ
อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องเรียน วันเวลาที่เริ่ม หัวข้อ รายละเอียด