ตรวจสอบห้องว่างจากตารางเรียนปัจจุบัน

เลือกห้อง สถานะ
อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องเรียน วันเวลาที่เริ่ม หัวข้อ รายละเอียด