ติดต่อเรา

ที่อยู่:
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Office of General Education Rajamangala University Of Technology Isan
– แผนกงานบริหารงานทั่วไป ต่อ 2771
– แผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร ต่อ 2773 / 2775
– แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ต่อ 2774
Cisco 2773
โทรศัพท์:       
044-233000 ต่อ 2771-2775
ติดต่อสอบถามทาง facebook
Page generated in 0.427 seconds. Stats plugin by www.blog.ca