ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

ทักษะการรู้สารสนเทศ

คุณค่าของมนุษย์

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ-

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ติดต่อสอบถามได้ทาง facebook link

ตรวจสอบตารางสอบได้ที่ link

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Page generated in 0.726 seconds. Stats plugin by www.blog.ca