ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

แต่ละรายวิชาได้ที่

หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสอบซ้อนในรายวิชาใด

โปรดติดต่อ  สำนักศึกษาทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่  7 – 11 มกราคม 2562

qr

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Page generated in 0.796 seconds. Stats plugin by www.blog.ca