ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อจัดทำคู่มือเทียบโอนผลการเรียนฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ณ  ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35 มทร.อีสาน นครราชสีมา”

« 1 ของ 3 »

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Page generated in 0.701 seconds. Stats plugin by www.blog.ca