ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

แต่ละรายวิชาได้ที่

หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสอบซ้อนในรายวิชาใด

โปรดติดต่อ  สำนักศึกษาทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่  15 – 18 สิงหาคม 2560

qr

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Page generated in 0.760 seconds. Stats plugin by www.blog.ca