กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

webrmuti12-08-2560
Written by admin
มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

About the author

admin

Leave a Comment

Page generated in 1.156 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ปิดโหมดสีเทา