ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Page generated in 0.460 seconds. Stats plugin by www.blog.ca